Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Karaton Suråkartå
(Stichting Cultureel Onderwijs Kraton Surakarta)

(informatie van Stichting Wisma Ulah Budaya, overgenomen van het programmaboekje van een Kraton Surakarta dansuitvoering)

De Kraton Suråkartå Hadiningrat (Surakarta Hadiningrat Paleis) is de voortzetting van de Kraton Mataram in Kartåsurå. Het is in 1745 gebouwd door Sri Padukå Susuhunan Paku Bhuwånå II in het dorp Sålå, ongeveer 10 km ten oosten van Kartåsurå. Bij de verhuizing van Kartåsurå naar Sålå (het latere Suråkartå) bracht de Karaton ook verschillende erfstukken en kunstuitingen uit de oude kraton mee, zoals ook de 'beksan' (danskunst), die nog steeds als cultureel erfgoed wordt ontwikkeld in de Karaton Suråkartå.
De rol van de danskunst in het Javaanse culturele leven is een vast gegeven, omdat de danskunst wordt beschouwd als een erfstuk, een voorbeeld is de Bedhåyå Katawang-dans in de Karaton Suråkartå. Deze sacrale dans wordt tot op de dag van vandaag nog in hoge mate vereerd.
Daarbij heeft de danskunst vaak ook een historische achtergrond of geeft de dans uitdrukking aan de gezongen teksten of de muzikale begeleiding.
Dus de danskunst op Java is niet alleen vermaak, de danskunst heeft ook eigen uitdrukkingsbetekenis en historische karakteristieken. Dans wordt in de Javaanse taal ook wel 'bekså' genoemd (een samentrekking van 'hambekin råså') of de verbeelding van een gevoel, uitgedrukt in gebaren en bewegingen.
Het bestaan van het gevoel zelf wordt in de Javaanse cultuur als heel dominant ervaren. Het is zo dominant dat het begrijpelijk is als de Karaton Suråkartå de danskunst als een van de kunstschatten beschouwt die nog steeds als een van de culturele erfstukken in stand wordt gehouden.

De voorzitter van de Pawiyatan Kabudayaan Karaton Suråkartå is Hare Hoogheid dra. Gusti Raden Ayu Koes Moertiyah, dochter van de regerend vorst Zijne Koninklijke Hoogheid Sri Padukå Susuhunan Paku Bhuwånå XII van de Karaton Surakarta Hadiningrat.

Adres:
YAYASAN PAWIYATAN KABUDAYAAN KARATON SURAKARTA
Kantoor:
Kamandungan Karaton Surakarta Solo 57114 (Central Java)
INDONESIA
telefoon en fax: ++ 62 271 41243


naar Introductie


naar bovenkant pagina