Romanita Santoso

 Romanita Santoso houdt vooral van dansen en muziek spelen. Zij studeerde enkele jaren piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (Nederland), Javaanse en Soendanese dans aan de Ambassade van de Republiek Indonesia in Nederland en Balische dans aan de Balische dansschool Diah tantri. Romanita is geboren in Rome (Italië) en haar voornaam combineert de naam van Italië's hoofdstad 'Rome' met het Indonesische woord 'wanita', dat 'vrouw' betekent. Haar beide ouders zijn Javanen uit Indonesië. In 1983 trouwde Romanita met Henry Breton van Groll, en in 1987 werd hun zoon Aryo (Raharyo Maria Gabriël Adriadi) geboren. Aryo houdt van zingen in een jongenkoor (het Haags Matrozenkoor) met een Westers klassiek repertoire. Romanita Santoso studeerde Indonesische dans in de stijl van Java (Surakarta, Midden-Java), Soenda (West-Java) en Balische dansen en enkele andere regionale dansen. De danslessen onder de inspirerende leiding van Raden Ayu Widowati Siti Wahyuni Singgih Wibisono hebben haar beheersing van de danstechniek van de Surakarta-stijl in hoge mate verfijnd. Een hoogtepunt in haar dansersloopbaan was haar bezoek aan de Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Karaton Surakarta (Stichting voor Culturele Vorming van het Hof van Surakarta) in Surakarta (Indonesië) en de voorzitter ervan Hare Hoogheid Gusti Raden Ayu Koes Moertiyah Wirobhumi, dochter van de regerend monarch Zijne Vorstelijke Hoogheid Sri Paduko Susuhunan Paku Buwono XII van de Kraton Surakarta Hadiningrat. Romanita's verzoek om privé-danslessen in de Kraton Surakarta Hadiningrat in de hofdansstijl van de kraton werd er ingewilligd. De Surakarta hofdansstijl heeft dan ook een bijzondere plaats in haar hart veroverd. De lessen en de filosofische en mystieke atmosfeer aan het hof van Surakarta hebben haar emotioneel bijzonder geraakt en de motivatie gegeven om juist aan de Surakarta hofdansstijl bekendheid te geven.

Haar lerares Indonesische dans voor de Soendanese stijl is dra. Irawati Durban Ardjo, docente aan de dansacademie van Bandung en artistiek leidster van The Pusbitari Dance Company. De wijze waarop dra. Irawati Durban Ardjo aan Romanita les gaf, heeft een belangrijke invloed op haar gehad en haar kennis van de Soendanese dansstijl en de achtergronden ervan zeer verrijkt. Dra. Irawati Durban Ardjo's filosofie van de Soendanese dans als een van de uitvoerende kunsten is bijzonder inspirerend en veeleisend.


naar Introductie


naar bovenkant pagina